DOSTAVA Domžale
GDD
Gostilna dela Domžale
gdd slika grana

GOSTILNA DELA

Družbeno odgovorno gostinstvo


Usposabljanje in zaposlovanje invalidov v gostinstvu


Pogostitve, organizirana kosila in večerje, kulinarične delavnice in domači izdelki.

 

RECEPTI

NAŠA ZGODBA

Našo zgodbo smo začeli pisati 2011, ko smo zaključili projekt Tovarna dela – vstop v svet dela. *

Aprila 2011 smo v centru Ljubljane odprli majhno restavracijo, ki smo jo poimenovali Gostilna dela. Naš glavni namen je bilo usposabiti mlade iz ranljivih skupin brez izobrazbe, za delo v strežbi in v kuhinji. Skozi vsa ta leta smo svoje poslanstvo nadgradili in se osredotočili na eno izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela, invalide, ki jim nudimo usposabljanje in pa tudi zaposlitev. Istočasno izvajamo usposabljanje še za druge ranljive skupine ( dijaki s posebnimi potrebami za namen šolske prakse).

Zaradi velike potrebe po usposabljanju  smo v začetku novembra 2016 nasproti občine v Domžalah odprli novo enoto učne delavnice.

Aprila 2022 smo našo majhno enoto v Ljubljani zaprli zaradi prostorske omejitve. Koncept učne delavnice in hkratno izvajanje gostinske dejavnosti zahtevata številne pogoje, ki zagotavljajo profesionalno izvajanje poslanstva. V Ljubljani tako intenzivno iščemo novo lokacijo. Ko jo najdemo, jo uredimo in nadaljujemo začrtani koncept. 🙂

 

Kaj počnemo?

Zaposlujemo in usposabljamo invalide ter druge ranljive skupine,  ki se iz različnih razlogov soočajo s težavami pri zaposlovanju. Na konkretnem delovnem mestu se usposabljajo za delo pomočnika natakarja ali pomočnika kuharja.

 

Namen in cilj usposabljanja

Glavni namen usposabljanja je, da osebe sprejmejo pričakovani način delovanja v delovnem okolju (pravočasni prihod na delo, vztrajnost pri delu, premagovanje težav in reševanje konfliktov, učenje sodelovanja v delovni skupini, usvajanje odgovornosti pri delu ter sprejemanje vodenja in nadzora ipd.).

Potrebam udeležencev prilagojeno usposabljanje na delovnem mestu sistematično in strokovno izvajamo s pomočjo mentorjev.

Strokovno podporo mentorjem in v usposabljanje vključenim osebam nudi strokovna ekipa našega podjetja in za to usposobljene izvajalke zaposlitvene rehabilitacije.

Cilj usposabljanja je pridobitev konkretnega znanja za obe delovni mesti v gostinstvu ter večja usposobljenost udeležencev za uspešnejši vstop na trg dela.

 

*Gostilna dela je eden izmed rezultatov projekta Tovarna dela – vstop v svet dela, ki je potekal med letoma 2009 in 2011 in je bil sofinanciran s sredstvi EES in MDDSZ. Za izvajanje programa poklicnega učenja mladih ne prejemamo več finančne pomoči od države ali Evropske unije.

**Program usposabljanja v Gostilni dela poteka v okviru družbe Centerkontura (invalidsko podjetje), ki organizira in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih oseb. Poleg tega kot koncesionar izvajamo javno službo za program zaposlitvene rehabilitacije.