GDD
Gostilna dela Domžale
gdd slika grana

GOSTILNA DELA

Družbeno odgovorno gostinstvo


Usposabljanje in zaposlovanje invalidov v gostinstvu

Drage prijateljice in prijatelji Gostilne dela!

S projektom Gostilna dela smo prvo želeli mlade z vedenjskimi in s čustvenimi težavami usposobiti za delo v gostinstvu. Z leti smo svoje prvotno poslanstvo razširili in v projekt začeli vključevati tudi osebe iz različnih ranljivih skupin, predvsem osebe s statusom invalida.

O pomenu t. i. učnih delavnic oziroma usposabljanja in zaposlovanja ranljivih skupin, ki je preraslo v poslovni model, smo ozaveščali na številnih konferencah, okroglih mizah ter predavanjih za študente.
Leta 2011 nam je Gospodarska zbornica osrednjeslovenske regije za »Model učnih delavnic Gostilna dela« podelila srebrno priznanje za inovativnost.
V dvanajstih letih delovanja je ekipa Gostilne dela pripravila več kot 500.000 obrokov, 1000 pogostitev, usposobila več kot 50 mladih iz ranljivih skupin in zaposlila več kot deset oseb s statusom invalida in zamenjala šest glavnih kuharjev. 😊

Sodelovali smo v številnih družbeno odgovornih projektih. Naj omenimo le nekaj najbolj odmevnih: projekt »Zgodbe naše Ljubljane«, pilotni projekt »Zelene nabavne verige«, projekt »Poljanska 7–14«, projekt »Exit – vključevanje uporabnic iz Materinskih domov«.

Zgodbe o Gostilni dela so bile objavljene v več kot petdesetih člankih in oddajah, tako v Sloveniji kot v tujini, leta 2015 celo v britanskem dnevniku The Guardian. 😊
Gostilna dela zapira svoja vrata. Izzivi kot so rast cen surovin in kadrovske težave v gostinski panogi ter zahtevnost izvajanje našega poslovnega modela v covidnem in post covidnem obdobju so privedle do odločitve, da se naša zgodba z današnjim dnem končuje.

Predvsem pa se za vso podporo in nepozabne spomine in dobre zgodbe iskreno zahvaljujemo vsem svojim gostom in poslovnim partnerjem.

Skupaj z vami smo ustvarili uspešno zgodbo o usposabljanju in zaposlovanju mladih iz ranljivih skupin, predvsem oseb s statusom invalida. Hvala vam! Zdaj je čas za ustvarjanje novih zgodb in novih spominov!

P. S.: Obstoječa ekipa Gostilne dela ostaja del ekipe družbe Centerkontura, ki kot invalidsko podjetje z različnimi storitvami in programi skrbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov.