DOSTAVA Ljubljana
Gostilna dela Ljubljana
Gostilna dela Ljubljana
Gostilna dela Domžale
Gostilna dela Domžale

GOSTILNA DELA

Poklicno učenje mladih


Ljubljana
Pon–pet: 8:00–16:00

Domžale
Pon–pet: 8:00–16:00

Hrano in pijačo pripravljajo ter strežejo mladi iz različnih ranljivih skupin.

NAŠA ZGODBA

Kaj počnemo?

 

Usposabljamo in zaposlujemo različne skupine mladih (mladi brez dokončane izobrazbe, stari med 17 in 25 let, mladi invalidi do 30. leta oziroma druge osebe s posebnimi potrebami), ki se iz različnih razlogov soočajo s težavami pri zaposlovanju.

Na konkretnem delovnem mestu se usposabljajo za delo pomočnika natakarja ali pomočnika kuharja.

Program usposabljanja izvajamo na dveh lokacijah, in sicer v Ljubljani in Domžalah.

 

Namen in cilj usposabljanja

 

Glavni namen usposabljanja je, da mladi sprejmejo pričakovani način delovanja v delovnem okolju (pravočasni prihod na delo, vztrajnost pri delu, premagovanje težav in reševanje konfliktov, učenje sodelovanja v delovni skupini, usvajanje odgovornosti pri delu ter sprejemanje vodenja in nadzora ipd.).

Potrebam udeležencev prilagojeno usposabljanje na delovnem mestu sistematično in strokovno izvajamo s pomočjo mentorjev.

Strokovno podporo mentorjem in v program vključenim mladim nudi strokovna ekipa našega podjetja in za to usposobljene izvajalke zaposlitvene rehabilitacije.

Cilj usposabljanja je pridobitev konkretnega znanja za obe delovni mesti v gostinstvu ter večja usposobljenost udeležencev za uspešnejši vstop na trg dela.

 

*Gostilna dela je eden izmed rezultatov projekta Tovarna dela – vstop v svet dela, ki je potekal med letoma 2009 in 2011 in je bil sofinanciran s sredstvi EES in MDDSZ. Za izvajanje programa poklicnega učenja mladih ne prejemamo več finančne pomoči od države ali Evropske unije.

**Program usposabljanja v Gostilni dela poteka v okviru družbe Centerkontura (invalidsko podjetje), ki organizira in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih oseb. Poleg tega kot koncesionar izvajamo javno službo za program zaposlitvene rehabilitacije.